Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowego zespołu młynów
Lokalizacja: Wrocław
Branża: Budownictwo kubaturowe
Inwestor: RealCo Property Investment and Development Sp. z o.o.
Klient: Miastoprojekt Wrocław
Wielkość projektu: Powierzchnia - 9 460 m²,
Liczba mieszkań - 120,
Liczba lokali usługowych - 14
Termin realizacji: 2016 – trwa

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego zespołu Młynów Maria i Feniks. Projekt polegał na rewitalizacji pofabrycznych pomieszczeń przy uwzględnieniu zachowania zabytkowych elementów architektury, takich jak: bryła budynków czy historyczny układ otworów okiennych. Dzięki temu wyeksponowano walory historyczne budowli, co ma również znaczenie z uwagi na jego lokalizację – inwestycja położona jest przy Ostrowie Tumskim, w otoczeniu historycznej zabudowy Wrocławia.