Nazwa projektu: Rozbudowa huty szkła
Lokalizacja: Częstochowa
Branża: Budownictwo przemysłowe
Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
Klient: Miastoprojekt Wrocław
Wielkość projektu: Pow. 87 000 m2,
502 wykonawców z 13 państw
Termin realizacji: 2018 – 2020

Budowa nowej linii technologicznej do produkcji szkła płaskiego typu float o wydajności 1100 t/dobę. Dodatkowo w ramach inwestycji zredukowano wpływ huty na środowisko naturalne m.in. poprzez zastosowanie energooszczędnych pieców, systemy kontroli ochrony środowiska oraz budowę dodatkowej linii kolejowej ograniczającej negatywne oddziaływanie transportu na środowisko.