Inwestor / Inwestor zastępczy


Inwestorzy są coraz bardziej świadomi jak duży wpływ na wydajność pracy, bezpieczeństwo danych oraz  kontrolę nad projektem ma operowanie znormalizowanymi informacjami w ramach wspólnego środowiska danych. Dla inwestora to nie tylko pełna kontrola nad biegiem wydarzeń ale też, a może przede wszystkim oszczędności.

Co zyskujesz?
 • Pełną kontrolę nad danymi, dokumentami.
 • Poczucie bezpieczeństwa dzięki poziomom uprawnień dostępu do dokumentów.
 • Pewność, że dane dotyczące Twojego projektu/projektów są przechowywane w bezpiecznym miejscu.
 • Swobodę dostępu do informacji, niezależnie od tego gdzie akurat jesteś.
 • Porządek w „papierach” – schematy struktury plików, obiegu informacji, obowiązujące w Twojej organizacji i stosowane w każdym z realizowanych przez Ciebie projektów.
 • Bezpieczeństwo – wszystkie dane zapisane na platformie komunikacji gromadzone na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Projektant


Projektanci muszą zarządzać zmianami w czasie rzeczywistym, gdy wymaga tego sytuacja, i mieć pewność, że dostępny dokument jest najnowszą wersją. Muszą też niejednokrotnie być w kilku miejscach w tym samym czasie i niemal symultanicznie odpowiadać na pytania dotyczące kilku projektów. Pracując pod nieustanną presją czasu nie trudno jest przegapić jakiś szczegół.

Co zyskujesz?
 • Swobodę dostępu do informacji, niezależnie od tego gdzie akurat jesteś.
 • Kontrolę nad obiegiem informacji. Panel użytkownika z powiadomieniami o działaniach,  kalendarz wydarzeń projektu, listy zadań pozwalają kontrolować aktualny stan rzeczy i reagować na bieżąco na wezwania do akceptacji, zatwierdzenia zmian etc.
 • Możliwość śledzenie stanów i wersji dokumentów: kto i kiedy dokonał zmiany, porównanie wersji. Ta funkcjonalność może okazać się szczególnie przydatna w dużych zespołach projektowych i przełożyć się na usprawnienie pracy zespołu.
 • Poczucie bezpieczeństwa z uwagi na brak możliwości nieuprawnionego dokonywania zmian w dokumentach będących w obiegu.

Generalny Wykonawca


Od samego początku pracy na projekcie jest w centrum wydarzeń. Generalni Wykonawcy są zobligowani do komunikowania się z Inwestorem, Projektantem, Podwykonawcami oraz Inwestorem Zastępczym. Mnogość procesów koordynowanych przez Wykonawcę oraz ilość uczestników zaangażowanych w ich przebieg potrafi przyprawić o zawrót głowy. Tu liczą się dyscyplina, dyplomacja i daty.

Co zyskujesz?
 • W pełni kontrolowany dostęp do danych. Poziomy uprawnień.
 • Porządek w „papierach”. Przechowywanie najaktualniejszej istniejącej wersji dokumentu, przy jednoczesnym dostępie do poprzednich wersji dokumentu.
 • Automatyczna cyrkulacja dokumentów wg ustalonych ścieżek obiegów.
 • Możliwość dołączania do obiegów dowolnych dokumentów (plików) na każdym etapie obiegu.
 • Bieżący nadzór nad procesami decyzyjnymi i wychwytywanie „wąskich gardeł” w procesach.
 • Automatyczne powiadomienia email o zdarzeniach na platformie takich jak: umieszczenie pliku, uaktualnienie / rewizja pliku.
 • Minimalizacja ryzyka przeoczeń, opóźnień w procesie decyzyjnym.
 • Możliwość generowania raportów / statystyk, informacji o długości pracy nad dokumentami przez poszczególnych uczestników cyrkulacji.
 • Bezpieczeństwo – wszystkie dane zapisane na platformie komunikacji gromadzone są na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Facility Manager


Facility Manager (Menadżer Obiektów) może polegać na CDE, aby zapewnić sobie dostęp do historycznych, bieżących i planowanych działań związanych z zarządzaniem i konserwacją, ich kosztów i skutków. Na platformie może być przechowywana szeroka gama danych w tym modele BIM, informacje o gwarancjach, plany budynków, pozwolenia, certyfikaty zgodności, arkusze danych. Istotne jest, aby dostęp do danych był nieograniczony w czasie i miejscu.

Co zyskujesz?
 • Możliwość utworzenia dowolnej struktury folderów.
 • Przechowywanie najaktualniejszej istniejącej wersji dokumentu z możliwością podglądu poprzednich wersji dokumentu.
 • Automatyczne wersjonowanie zmienionych dokumentów.
 • Automatyczne powiadomienia email o zdarzeniach na platformie takich jak: umieszczenie pliku, uaktualnienie / rewizja pliku.
 • Bezpieczeństwo – wszystkie dane zapisane na platformie komunikacji gromadzone są na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.