ePMflow to niezwykle intuicyjna i przyjazna użytkownikom platforma CDE, stworzona przez praktyków dla praktyków. To narzędzie, którego zadaniem jest dostosowanie się do potrzeb Twojego zespołu i zasad współpracy panujących w Twojej firmie.

Serce platformy stanowią moduły DMS i DCS

DMS

Document Management System

pozwala na organizację biblioteki dokumentów dla każdej fazy Projektu

DCS

Documents Circulation System

elektroniczny obieg dokumentów – umożliwia zautomatyzowany przepływ informacji i podejmowanie decyzji

Komunikacja


 • bieżący dostęp do dokumentacji dla Użytkowników, z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu przeglądarki Internetowej
 • przechowywanie najaktualniejszej istniejącej wersji dokumentu
 • podgląd poprzednich wersji dokumentu
 • automatyczne wersjonowanie zmienionych dokumentów
 • możliwość utworzenia dowolnej, uzgodnionej z Zamawiającym, struktury folderów

Współpraca


 • automatyczna cyrkulacja dokumentów wg ustalonych ścieżek obiegów
 • możliwość dołączania do obiegów dowolnych dokumentów (plików) na każdym etapie obiegu
 • pozwala uczestnikom procesu inwestycyjnego zdalnie wypełniać dokumenty projektowe
 • optymalizuje proces komunikacyjny minimalizując ryzyko przeoczeń, opóźnień w procesie decyzyjnym
 • automatyczne powiadomienia email o zdarzeniach na platformie takich jak: umieszczenie pliku, aktualizacja / rewizja pliku
jjj

Bezpieczeństwo


 • podnosi bezpieczeństwo danych - dostęp do zawartości wymaga uprzedniego zalogowania za pomocą indywidualnego zestawu danych (loginu oraz hasła)
 • umożliwia zdefiniowanie poziomów dostępu do danych zapisanych na platformie dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
 • brak możliwości nieuprawnionego dokonywania zmian w dokumentach będących w obiegu
 • umożliwia archiwizację dokumentów w formie elektronicznej, wewnątrz platformy oraz dodatkowo na lokalizację klienta
 • wszystkie dane zapisane na platformie komunikacji gromadzone są serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej

Kontrola


 • panel użytkownika z powiadomieniami o działaniach
 • kalendarz wydarzeń projektu
 • listy zadań
 • pozwala na bieżący nadzór nad procesami decyzyjnymi i wychwytywanie „wąskich gardeł” w procesie
 • możliwość śledzenie stanów i wersji dokumentów: kto i kiedy dokonał zmiany, porównanie wersji, możliwość raportów o statystykach obiegów, informacja o długości pracy nad dokumentami przez poszczególnych uczestników obiegu

ePMflow zapewnia bezpieczny hosting w chmurze w centrum przetwarzania danych w Polsce. Najnowocześniejszy sprzęt i wysokiej jakości usługi zapewniają najlepsze działanie i wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Usługi hostingowe zawierają operacje hardwareowe, dostarczenie i utrzymanie oprogramowania ePMflow oraz przechowywanie danych projektu.
Najwyższą jakość naszych usług oraz bezpieczeństwo danych potwierdzają certyfikaty zgodności wdrożonych procedur z normami ISO

Image
Image