Nazwa projektu: Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Lokalizacja: Gdańsk
Branża: Budownictwo kubaturowe / infrastrukturalne
Inwestor: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe sp. z o.o.
Klient: Pracownia Projektowa F-11
Wielkość projektu:
Pow. zabudowy – 12 384 m2
Pow. dróg, parkingów i torowisk – 36 050 m2
19 modeli branżowych BIM
Termin realizacji: 10.2022 – 02.2024 (projektowanie)

Nowoczesne Centrum Serwisowe będzie składało się z:

  • budynku A – przemysłowo-biurowego,
  • budynku B – przemysłowego,
  • infrastruktury zewnętrznej (m.in.: torowej, sieciowej),
  • infrastruktury towarzyszącej (np. niecek chłonnych itp.).

Dodatkowo Centrum Serwisowe zostanie wyposażone w nowoczesne rozwiązania proekologiczne:

  • instalację fotowoltaiczną na dachu,
  • rewersyjne pompy ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych,
  • system obiektów hydrofitowych