Konferencja Projektowanie Przyszłości 2022

13 prelekcji, ponad 13 godzin zajęć  warsztatowych, strefa expo i networking po godzinach – tak będzie wyglądać VII edycja konferencji Projektowanie Przyszłości, która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2022 r. Czego możemy się spodziewać?

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Jak zdążyliśmy się wszyscy przyzwyczaić, tegoroczna – siódma już edycja wydarzenia, jak co roku stawia na wymianę praktycznych doświadczeń, dzielenie się wiedzą oraz dyskusje w gronie ekspertów, specjalistów i pasjonatów nowych technologii. Wydarzenie dedykowane jest innowacjom w budownictwie z nakierowaniem na BIM, GIS, DIGITAL TWIN, LEAN … Do współpracy przy projekcie jak co roku zaproszono  przedstawicieli branży, którzy na co dzień realizują projekty z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii. Podczas wydarzenia skupimy się na najważniejszych zagadnieniach towarzyszących procesom inwestycyjnym.

2 dni, 13 prelekcji, 9 warsztatów

Projektowanie Przyszłości to 2-dniowe wydarzenie, zaplanowane w taki sposób, aby uczestnicy sami mogli tworzyć swoją własną agendę i wybierać warsztaty, w których chcą uczestniczyć.

Dzień 1 – konferencja w formule hybrydowej
Zapraszamy wszystkich do udziału w prelekcjach i spotkań z ekspertami w naszej strefie EXPO. Wszystkich gości, którzy odwiedzą nas osobiście zachęcamy do udziału w spotkaniu networkingowym zaplanowanym na godziny wieczorne.

Dzień 2  warsztaty on-line
Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru jednej z dwóch równoległych ścieżek tematycznych, związanych z ich zawodem bądź zainteresowaniami.

Partnerem Głównym Konferencji jest firma WSC , zaś Partnerem Technologicznym – BENTLEY SYSTEMS. Wśród Wystawców znajdują się: CONSTRUSOFT, TPI, TMSys, GEOTRONIX i ePMflow.

Szczegółowa agenda oraz lista prelegentów znajduje się na stronie: www.projektowanieprzyszlosci.pl

Rejestracja dostępna jest pod linkiem:https://projektowanieprzyszlosci.conrego.com/pl/rejestracja

……………………………

O organizatorach

BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa. Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na rynku.

BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Dziś BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski. BIM Klaster jest organizatorem m.in. konferencji Projektowanie Przyszłości – cieszącej się uznaniem branży, najstarszej (od 2014 r.), organizowanej w Polsce konferencji dedykowanej nowoczesnym technologiom ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BIM.
Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl

KONFOTEKA Sp. z o.o. powstała w lipcu 2013 roku. Spółka zrealizowała do tej pory między innymi: 6 edycji autorskiej konferencji Projektowanie Przyszłości, przy czym dwie ostatnie edycji we współpracy z krakowskim BIM KLASTREM. Siódma edycja konferencji w przygotowaniu; 2 edycje konferencji ubezpieczeniowo – reasekuracyjnej: Insurance & Reinsurance Days, a także bieg środowiska ubezpieczeniowego: Insurance & Reinsurance RUN!; 2 edycje Forum Kobiet Ubezpieczeń, trzecia edycja w przygotowaniu. 2 edycje Forum Plantatora na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego;
Więcej informacji: http://www.konfoteka.pl