Project name: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą’’
Location: ul. Wschowska 3, Wolsztyn
Type: medical construction
Investor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Customer: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Project in figures: Budżet – 22.338.320,62 zł brutto
Start date/Completion date: 03.06.2016 – 25.09.2017

With Miastoprojekt Wrocław acting as Contract Engineer, the project concerned the works on the façade of Building F designed to accommodate a number of hospital units: operating suite; surgical department; intensive care unit; delivery ward; obstetric ward, and neonatal department. The project stands out by its wide-ranging colour finish (shades of white, grey, and red) and finishing technology (light-wet method and fibre-cement panel system). Water supply, sewage disposal, gas, electric power, air conditioning, and mechanical ventilation systems are installed inside the buildings. The aesthetics of this project is an additional remarkable feature thanks to the quality of the finishing works: floor topping, plaster coating, and cladding materials.