Start up your project just today.


Need help in selecting the best solutions for your project?
Want to become acquainted better with the power of the ePMflow platform?
Or just need to talk and learn what it is all about?

biuro@epmflow.com

+48 530 884 904

Write to us  Contact details


  +48 530 884 904
  biuro@epmflow.com

  ePM Spółka z o.o.
  ul. Podole 60, 30-394 Kraków
  NIP: 6762563650


  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS NR 0000777645; NIP PL 6762563650; REGON 382878643;
  Kapitał Zakładowy 100 tys PLN (wniesiony w całości)
  Numer konta ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1445 1000 0090 3176 9806