Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą’’
Lokalizacja: ul. Wschowska 3, Wolsztyn
Branża: Budownictwo medyczne
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Klient: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Wielkość projektu: Budżet – 22.338.320,62 zł brutto
Termin realizacji: 03.06.2016 – 25.09.2017

Podczas przebudowy Szpitala Powiatowego im. R.Kocha w Wolsztynie  Miastoprojekt Wrocław pełnił rolę Inżyniera Kontraktu. Wykonano prace związane z elewacją Budynku F, w którym mieści się będzie min.: blok operacyjny, oddział chirurgiczny, OIOM, oddział porodowy, oddział położniczy oraz oddział neonatologiczny. Zastosowano wykończenie zróżnicowane pod względem kolorystycznym (odcienie bieli, szarości oraz czerwieni), a także technologicznym (metodę lekką-mokrą oraz system płyt włókno-cementowych). W środku budynki zamontowano instalacje sanitarne, gazowe, elektryczne, klimatyzację i wentylację mechaniczną. Zadbano także o wygląd estetyczny i wykonano roboty wykończeniowe takie jakie posadzki, tynki i okładziny.