Nazwa projektu: Wsparcie w zarządzaniu oraz nadzór inwestorski przy budowie Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu
Lokalizacja: Wrocław, ul. Powstańców 132
Branża: Budownictwo kubaturowe
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
Klient: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Wielkość projektu: budżet – 31.700.000,00 zł netto,
kubatura - 28 300,00 m3
Termin realizacji: 01.10.2015 r. – 30.05.2017 r.

Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu to czterokondygnacyjny budynek wraz z parkingiem podziemnym znajdujący się w dzielnicy Krzyki, w którym zainstalowany jeden z najnowocześniejszych systemów reagujących w sytuacjach kryzysowych, gdy jest problem z dostawą prądu. Budynek zajmuje powierzchnię około 3 tys. m², a znaczna jej część zajmują urządzenia telemechaniki, serwerownie teletechniczne oraz informatyczne. Obiekt służy całemu obszarowi Dolnego Śląska.