Nazwa projektu: Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego
Lokalizacja: Gliwice
Branża: Budownictwo Kubaturowe
Inwestor: High Technology Machines Sp. z o.o
Klient: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Wielkość projektu: 2.966,72 m2
Termin realizacji: 07.2017 03.2019

W ramach inwestycji powstał obiekt składający się z dwukondygnacyjnej części biurowej i
jednokondygnacyjnej hali wraz z niezbędnymi przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu Poza
standardowymi instalacjami sanitarnymi i instalacjami elektrycznymi, obiekt został wyposażony w instalacje
klimatyzacji precyzyjnej i sprężonego powietrza, a także systemy niskoprądowe takie jak SWiNN CCTV, KD,
system gaszenia gazem oraz system BMS
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Projektu pn ..„Utworzenie specjalistycznego Centrum B+R
przez High Technology Machines Sp z o o celem opracowania nowatorskich, autonomicznych,
zautomatyzowanych zdalnie zarządzanych i ultraprecyzyjnych rozwiązań obróbczych” dofinansowanego w
ramach Działania 2 1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 2020