Nazwa projektu: Budowa hali magazynowo produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym dla Themis Development Sp. z o.o.
Lokalizacja: Nowa Wieś Wroclawska
Branża: Budownictwo Kubaturowe
Inwestor: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Klient: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Wielkość projektu: Powierzchnia użytkowa 25 000 m2
Termin realizacji: 08.2019 02.2020

Budowa hali magazynowo produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi, dwiema
portierniami, zbiornikiem wody pożarowej wraz z pompownią ppoż. stacją transformatorową, zbiornikami
retencyjnymi oraz infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z miejscami
postojowymi i drogami wewnętrznymi.
W hali zagospodarowano przestrzeń magazynową, doki, przestrzeń produkcyjną oraz zainstalowano nowoczesne
bramy rozładunkowe Wykonano także 2 kondygnacyjne, funkcjonalne i ergonomiczne zaplecza socjalno-biurowe.