BIM4industry 2021 – podsumowanie

Miło jest wspierać inicjatywy, które łączą nie tylko idee ale i przedstawicieli rożnych środowisk. ePMflow był Partnerem Merytorycznym BIM4industry 2021, wydarzenia które odbiło się szerokim echem w branży budowlanej i nie tylko.

Ponad 320 uczestników w trakcie 20 prelekcji i spotkań przyjrzało się, jak wygląda 4. Rewolucja Przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla branży przemysłowej niesie metodyka BIM.

Niewiele jest w Polsce wydarzeń, które dawałyby odbiorcy możliwość tak szerokiego spojrzenia w działania różnych podmiotów: przedstawicieli administracji państwowej, inwestorów, projektantów i wykonawców. Oprócz szerokiego grona ekspertów, zawodowo zajmujących się kwestiami BIM, witam w szczególności wszystkich Państwa, którzy w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, znaleźli w swoich grafikach moment, pozwalający na udział w tym wydarzeniu

– powiedziała Anna Kornecka, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, otwierając BIM4industry 2021.

Za nami ponad 20 prelekcji, spotkań dyskusyjnych i warsztatów, podczas których przyjrzeliśmy się, jak wygląda 4. Rewolucja Przemysłowa w budownictwie. Pierwszego dnia, oprócz prelekcji inauguracyjnej wygłoszonej przez minister Annę Kornecką, mogliśmy posłuchać m.in. prezentacji Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Tomiego Henttinena, który podzielił się doświadczeniem we wdrażaniu i rozwijaniu metodyki BIM w Finlandii, uważanej za jednego z pionierów BIM w Europie.

Od BIMu nie ma już odwrotu

Ostatnim punktem tego dnia była debata „Cyfryzacja procesu budowlanego – kolejne kroki” z udziałem Doroty Cabańskiej – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Adama Baryłki – dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRPiT, Pawła Tadejko z Platformy Przemysłu Przyszłości, Pawła Zawadzkiego – pełnomocnika ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Macieja Dejera – wiceprezesa Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster). Debatę prowadziła Agnieszka Mikołajczyk z BIM Klaster.Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, jak Przemysł 4.0 wpływa na cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego. Dorota Cabańska podkreśliła zmianę, jaka wydarzyła się w zakresie składania wniosków budowlanych od kwietnia 2020. Od tego czasu udało się wprowadzić cyfrowy projekt budowlany, który do tej pory wdrożyły tylko dwa państwa europejskie – Dania i Szwecja.Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MRPiT podkreślił, jak wiele wartościowych doświadczeń przyniosły prace nad mapą drogową wdrożenia BIM w Polsce (opracowanej w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”), szczególnie dzięki możliwości wymiany informacji i doświadczeń z różnymi zainteresowanymi tym tematem środowiskami.

Jesteśmy świadomi, że dziś od BIMu nie ma już odwrotu. Rola naszego resortu polega na tym, aby uspójniać te działania

– mówił Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, MRPiT. 

debata ekspertów podczas konferencji BIM4Industry
Debata ekspertów podczas konferencji BIM4Industry

Paweł Zawadzki podzielił się doświadczeniami przy projektowaniu nowego obiektu Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Kluczowi dla nas byli użytkownicy. Przez wiele miesięcy spotykaliśmy się z lekarzami, pielęgniarkami, personelem szpitala, którzy będą użytkownikami końcowymi obiektu i nanosiliśmy ich uwagi na projekt

– mówił Paweł Zawadzki, pełnomocnik ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Z kolei Paweł Tadejko z Platformy Przemysłu Przyszłości, podkreślił znaczenie metodyki BIM w ekosystemie technologii Przemysłu 4.0.

Największa siła Przemysłu 4.0 to analiza dużych zbiorów danych. Możliwość wyciągania wniosków, snucia prognoz i zapobiegania m.in. awariom jest kluczowa. I BIM na to pozwala

– podkreślił dr inż. Paweł Tadejko, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości.

BIM – jak to wygląda w praktyce?

Drugiego dnia wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać 12 prelekcji podzielonych na dwie równoległe sceny: „Inwestor & Wykonawca” i „Projektant”. Prezentacje miały praktyczny wymiar i opierały się na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano metodykę BIM.  Dzień otworzyła prezentacja Roberta Szczepaniaka z BIM Klaster i Tomasza Michalczyka z Kancelarii DZP „MacroBIM – ewaluacja inwestycji budowlanej w jej początkowej fazie”. Eksperci przybliżyli fazę MacroBIM w procesie udzielania zamówienia w budownictwie, a także zestawienie typów kontraktów budowlanych w perspektywie zastosowania BIM. Pokazali również, jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja jako metoda kalkulacji wskaźnikowej modelu koncepcyjnego inwestycji w celu ewaluacji ekonomicznej przedsięwzięcia.

O budowie ośrodka sportowego na Polanie Jakuszyckiej – pierwszego tego typu zadania publicznego w Polsce, którego realizacja w BIM-ie została określona jako wymóg zamawiającego, opowiedział Norbert Paszkowski, reprezentujący firmę Miastoprojekt Wrocław, partnera merytorycznego konferencji. Kierownik projektu przekazał wiele praktycznych informacji o inwestycji w Jakuszycach, w tym: modelowanie terenu i placu budowy, kontrolę harmonogramu czy zasady współpracy członków zespołu.

O rozwiązaniach, które skutecznie wspierają współpracę międzybranżową i pracę zespołową w projektach opartych o standardy OPEN BIM, opowiedział Paweł Przybyłowicz, reprezentujący firmę WSC, głównego partnera konferencji. Jak podkreślał, skuteczny system wymiany uwag o projekcie, łatwe porównywanie zmian lub możliwość współdzielenia modelu ułatwiają komunikację i przyspieszają dochodzenie do wspólnych rozwiązań projektowych.

Ostatni dzień upłynął pod znakiem praktycznych warsztatów m.in. na temat przygotowywania i roli tzw. cyfrowych bliźniaków, przygotowywania dokumentacji powykonawczej czy weryfikacji informacji w modelu BIM.

Bardzo się cieszę, że wspólnie z hub4industry połączyliśmy wiele różnych środowisk zaangażowanych w popularyzację metodyki BIM, zwłaszcza w przemyśle. Otrzymujemy liczne głosy od uczestników, że możliwość wymiany doświadczeń, wysłuchania perspektywy drugiej strony np. projektanta lub odwrotnie – inwestora, było dla nich bardzo cenne. I to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na żywo.

 – mówi Katarzyna Orlińska-Dejer, prezeska BIM Klaster i współorganizatorka BIM4industry 2021.  

Organizatorzy:
BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie  www.bimklaster.org.pl

hub4industry – Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego i partnerów www.hub4industry.pl

źródło: http://media.kpt.krakow.pl/142536-pierwsze-takie-wydarzenie-w-polsce-podsumowujemy-bim4industry-2021