Nazwa projektu: Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym
Lokalizacja: Olsztyn
Branża: Budownictwo przemysłowe
Inwestor:
Klient: Pracownia Projektowa „TERMAT” Sp. z o.o.
Wielkość projektu:
Pow. netto - 5,92 tys. m2
Kubatura - 61,39 tys. m3
Termin realizacji: 09.2020 r. – 03.2021 r.

W ramach inwestycji powstała hala o wymiarach 59,8 x 97,1 x 10,6 składająca się z pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, biurowych i laboratoryjnych.

Platforma ePMflow była wykorzystywana na etapie projektowania oraz prac budowlanych.