Nazwa projektu: Modernizacja, rozbudowa i doposażenie 109 Szpitala Wojskowego
Lokalizacja: Szczecin
Branża: Budownictwo medyczne
Inwestor: 109 Szpital Wojskowy
Klient: 109 Szpital Wojskowy
Wielkość projektu: Pow. użytkowa: 15160 m2
Termin realizacji: 08.2021 – 08.2026

Przez okres 5 lat podczas realizacji inwestycji pn. „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie 109 Szpitala Wojskowego” platforma ePMflow będzie wykorzystywana do zarządzania i przechowywania dokumentacji.
Aktualnie ePMflow pełni funkcje repozytorium danych, gdzie przechowywana jest dokumentacja związana z koncepcją modernizacji i rozbudowy, potem dołączy projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty budowy. Wraz z kolejnymi etapami będzie rozszerzała się też funkcjonalność platformy ePMflow – w tym o elektroniczne obiegi dokumentów pozwalające m.in. na zatwierdzanie kart materiałowych czy zgłaszanie podwykonawców. Innymi słowy ePMflow będzie elastycznie dopasowywał się do potrzeb projektu.